Autoritatea Națională de Integritate  a stabilit că fiind în exercițiul funcției și având în același timp interes personal rezultat din relația cu persoana apropiată (soțul), ex-primarul unui sat din raionul Dondușeni nu a declarat și nu a soluționat în termenul și modul stabilit conflictele de interese în care s-a aflat în perioada mai 2012 – aprilie 2017.

Astfel, inspectorul de integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către persoana supusă controlului, care s-a aflat în situații de conflict de interese real, în cazul în care a decis și a semnat acte juridice și administrative în privința soțului.

După rămânerea definitivă a Actului de constatare sau, respectiv, după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese, ex-primarul va fi decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, pe o perioadă de trei ani.

Concomitent, urmează a fi transmise instanței de judecată, pentru declararea nulității absolute, actele administrative și juridice semnate de ex-primar în situații de conflict de interese.