Autoritățile planifică să sporească calitatea și claritatea actelor emise de instanțele judecătorești. În acest sens, Strategia pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției 2021-2024 stabilește mai multe mecanisme. Documentul a fost elaborat de Ministerul Justiției și transmis Guvernului pentru examinare.

Mai exact, până la sfârșitul anului 2021, autoritățile planifică să modifice legislația procesual civilă și penală în vederea instituirii criteriilor de calitate și claritate a hotărârilor judecătorești. În același timp, până la sfârșitul lunii iunie 2022, Consiliul Superior al Magistraturii va dezvolta criteriilor de calitate și claritate a hotărârilor judecătorești. Acestea vor fi luate în considerare în procesul de evaluare a performanțelor judecătorilor.

În procesul de uniformizare vor fi implicate și, nemijlocit, instanțele de judecată. Astfel, până la sfârșitul anului 2022, Curtea Supremă de Justiție și celelalte instanțe vor trebui să elaboreze și să aprobe modele-tip de acte emise de magistrați. Noile teamplate-uri vor fi integrate în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor în perioada anilor 2023-2024.

Totodată, până în decembrie 2023, va fi analizat cadrul legal și jurisprudența instanțelor de judecată în scopul identificării termenilor procesuali restrânși stabiliți pentru instrumentarea unor categorii de cauze care nu permit examinarea acestora în mod efectiv și duc la încălcare. După caz, acești termeni vor fi revizuiți.