Actele de studii și calificările obținute în străinătate de către cetățenii Republicii Moldova, precum și de către cetățenii străini care solicită angajarea în câmpul muncii în Republica Moldova vor fi recunoscute și echivalate de autoritățile țării.

Acest lucru este prevăzut de Regulamentul de recunoaștere și echivalare a actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate, aprobat recent de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Regulamentul facilitează procesul de incluziune socială a cetățenilor Republicii Moldova, care se întorc acasă din străinătate și solicită recunoașterea actelor de studii obținute în afara țării, pentru a continua studiile în instituțiile de învățământ, sau recunoașterea calificărilor profesionale, pentru a se angaja în câmpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova.

Documentul prevede și lărgirea autonomiei instituțiilor de învățământ și a organelor locale de specialitate din domeniul învățământului.

Astfel, începând cu sesiunea de admitere 2020, titularii actelor de studii emise de statele semnatare ale Convenției de la Lisabona, nu vor mai depune actele de studii pentru recunoaștere la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Acestea urmează să fie depuse la instituțiile de învățământ superior și instituțiile de învățământ profesional tehnic, în care solicitanții vor să fie admiși la studii, sau la organele locale de specialitate din domeniul învățământului, în cazul admiterii în instituțiile de învățământ preuniversitar.