Începând de ieri, părinții, inclusiv adoptivi, care exercită creșterea și educarea a patru și mai mulți copii pentru perioada în care cel puțin un copil are vârsta de până la 18 ani pot obține statutul de persoană asigurată. În Monitorul Oficial din 3 noiembrie a fost publicată Hotărârea nr.779 din 28.10.2020 privind modificarea Regulamentului privind acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1246/2018.

Potrivit modificărilor, Regulamentul a fost completat cu prevederi noi la capitolul Acordării/Suspendării statului de persoană asigurată, după cum urmează:

181. Pentru părintele, inclusiv adoptiv, care exercită în mod efectiv creșterea și educarea a patru și mai mulți copii pentru perioada în care cel puțin un copil are vârsta de până la 18 ani, CNAM acordă/suspendă statutul de persoană asigurată de Guvern în baza cererii și a următoarelor documente justificative depuse de persoana fizică:

1) certificatele de naștere ale copiilor;

2) certificatul de căsătorie/divorț/deces, după caz;

3) certificatul privind componența familiei;

4) declarația semnată pe propria răspundere prin care persoana fizică confirmă faptul că nu este decăzută din drepturile părintești, că nu a fost încetată adopția în privința copiilor adoptați sau copiii nu se află la întreținerea instituțiilor educative, curative de asistență socială, conform modelului aprobat de CNAM.

Persoana fizică se obligă să informeze CNAM despre modificările survenite în raport cu actele menționate supra, care au servit temei pentru acordarea statutului de persoană asigurată.

De asemenea, se va acorda statul de persoană asigurată, la data solicitării, părintelui, inclusiv adoptiv, care exercită în mod efectiv creșterea și educarea a patru și mai mulți copii pentru perioada în care cel puțin un copil are vârsta de până la 18 ani și se suspendă statutul, la împlinirea vârstei de 18 ani a copiilor sau la decăderea din drepturile părintești, încetarea adopției, condamnarea persoanei fizice cu privare de libertate, încadrarea copilului/ copiilor în instituții educative, curative de asistență socială pentru întreținere.

Sursa: contabilsef.md