Compania Naţională de Asigurări în Medicină, prin intermediul Agenției teritoriale Est, a încheiat un acord de colaborare cu Inspectoratul de Poliție Căușeni al Ministerului Afacerilor Interne. Documentul prevede instituirea unui parteneriat între cele două instituții pentru identificarea cazurilor de prejudiciere a sănătăţii persoanelor asigurate şi recuperarea cheltuielilor pentru asistenţa medicală acordată acestora.

Potrivit acordului, în timpul instrumentării dosarelor, IP Căușeni va informa în scris CNAM despre posibilitatea depunerii unei cereri pentru a participa în proces în calitate de parte civilă. În caz de prejudiciere de către persoanele fizice sau juridice a sănătăţii cetățenilor încadrați în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM), CNAM şi agenţiile sale teritoriale sunt în drept să ceară autorilor daunei recuperarea cheltuielilor pentru serviciile acordate în baza asigurării medicale obligatorii.

Ambele instituții își vor acorda sprijin reciproc în vederea desfăşurării activităţilor legate de realizarea prevederilor acordului, vor desemna persoane responsabile pentru implementarea obiectivelor documentului şi vor facilita colaborarea acestora, inclusiv prin participarea la şedinţe de lucru, asigurarea schimbului de informaţii privind problemele de interes comun.

De asemenea, părţile se vor informa reciproc cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul colaborării şi gradul lor de realizare. CNAM și IP Căușeni se obligă să asigure protecţia informaţiei, inclusiv a datelor cu caracter personal în corespundere cu legislaţia în vigoare şi cele mai bune practici în domeniu.

Potrivit CNAM, acest acord va intensifica relațiile de cooperare în aceeași direcție și cu alte structuri teritoriale ale poliției și va contribui la promovarea practicilor de recuperare a cheltuielilor pentru serviciile medicale acordate în caz de prejudiciere a sănătății persoanelor încadrate în sistemul AOAM.

Acordul de colaborare a fost încheiat pe o perioadă nedeterminată şi a intrat în vigoare în ziua semnării.