Ministerul Finanțelor a publicat pentru consultări publice un proiect de Regulament care va reglementa achizițiile publice de bunuri, lucrări și servicii de valoare mică.

Documentul impune reguli stricte legate de publicitatea și transparența atribuirii contractelor cu o valoare estimată mai mică decât pragurile prevăzute în Legea 131/2015 și Legea 74/2020.
Regulamentul prevede dreptul autorității contractante/ entității de a organiza și desfășura contracte de achiziții publice de valoare mică, planifcate și încheiate, ale căror valoare estimativă, fără taxa pe valoare adăugată, nu depășește 200 de mii de lei pentru bunuri și servicii, 250 mii de lei pentru lucrări și 400 de mii de lei pentru servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 din Legea 131/2015.

Proiectul prevede modifcări și în ceea ce privește modul de inițiere a achizițiilor de valoare mică. Astfel, autoritatea contractantă/ entitatea va fi obligată să inițieze achiziția în cadrul SIA ”Registrul de stat al achizițiilor publice”.

Sunt introduse modificări și în privința modului de încheiere și executare a contractelor de achiziții publice. În Regulament a fost inclusă posibilitatea de încheiere de către autoritățile contractante/ entități a contractelor cu efectuarea plăților anticipate  (avans) pentru achiziționarea mărfurilor, serviciilor și lucrărilor, cu respectarea prevederilor art. 66 pct. 6  al Legii 181/2014 a finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale.

Documentul stabilește și procesul de raportare a autorității contractante/ entității către Agenția Achiziții Publice. Aceasta va monitoriza realizarea achizițiilor publice de valoare mică prin intermediul examinării rapoartelor anuale prezentate de autoritățile contractante/ entități sau în baza informațiilor din SIA ”Registrul de stat al achizițiilor publice”.