Achizițiile în sectorul energetic, al apei, al transporturilor și al serviciilor poștale vor fi reglementate de un nou proiect de lege.

Documentul a fost prezentat de Ministerul Finanțelor în cadrul unor consultări publice.

Proiectul se va aplica la activitățile ce țin de punerea la dispoziție sau exploatarea rețelelor fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuției de gaze sau energie termică, apă potabilă și energie electrică.

Documentul va reglementa și achizițiile ce țin de punerea la dispoziție sau exploatarea rețelelor destinate să furnizeze un servicii publice în domeniul transportului feroviar, prin sisteme automate, troleibuz, autobuz sau pe cablu.

Proiectul vizează și contractele de achiziții sectoriale, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu sau mai mare decât următoarele praguri: 

  • pentru contractele de produse și de servicii, precum și pentru concursurile de soluții – 800.000 de lei; 
  • pentru contractele de lucrări  - 2.000.000 de lei; 
  • pentru contractele de achiziții care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice – 1.000.000 de lei.