Agenția Achiziții Publice a anunțat organizarea unui webinar cu genericul ”Aplicarea Legii privind achizițiile publice în sectorul utilităților în perioada 19-22 aprilie.

Webinarul va fi desfășurat în contextul intrării în vigoare, la data de 26.06.2021, a Legii nr. 74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale.

Începând cu data intrării în vigoare a legii menționate, entitățile contractante definite în așa fel în lege, urmează să aplice prevederile acesteia la efectuarea achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări pentru necesitățile sale.

În acest context, AAP invită entitățile contractante, precum și alte persoane interesate să se înregistreze la webinar până la data de 12 aprilie la numărul de telefon: 022-820-727 – Natalia Braga-Mîța și/sau la adresa electronică: natalia.braga-mita@tender.gov.md(link sends e-mail).

Solicitanții urmează să indice în mesaj: numele, prenumele participantului, denumirea entității contractante, domeniul de activitate, telefonul și adresa de e-mail al participantului.

Evenimentul este organizat cu suportul Programului de Dezvoltare al Dreptului Comercial (CLDP) al Departamentului de Comerț al S.U.A.

Agenda Webinarului poate fi consultată aici.