Agenția Achiziții Publice a anunțat desfășurarea unui nou seminar de instruire online la început de an.

Seminarul, cu genericul ”Planificarea și inițierea procedurilor de achiziție publice. Ajustarea valorii contractelor de achiziții publice”, este destinat persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante. Acesta se va desfășura la data de 14 ianuarie, ora 10:00 prin aplicația Google Meet.

Doritorii de a participa la instruire se pot înregistra în lista participanților la adresa de e-mail: natalia.braga-mita@tender.gov.md, cu indicarea următoarelor date:

  • numele, prenumele participantului,
  • denumirea autorității contractante,
  • date de contact ale participantului.