Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești vrea să facă propuneri de completare a Codului de Procedură Civilă, în scopul evitării oricăror blocaje sau tergiversări la examinarea cererilor de chemare în judecată depuse prin intermediul aplicației e-Dosar judiciar. Un anunț în acest sens a fost făcut de conducerea instituției în cadrul unei întruniri cu șefii secretariatelor instanțelor judecătorești.

În cadrul ședinței a fost abordat subiectul privind modul de utilizare a semnăturii electronice și aspectele ce vizează cadrul legal al întrebuințării acesteia la depunerea actelor în instanțele judecătorești. La fel, au fost discuții referitor la selectarea procentajului de repartizare aleatorie a cererilor/dosarelor per judecător.

AAIJ mai spune că reprezentanții instanțelor au fost informați despre starea actuală a lucrurilor, inclusiv funcționalitățile noi introduse și planurile de viitor în partea ce ține de extinderea pilotării aplicației e-Dosar judiciar, parte componentă a Sistemului informațional judiciar.

Un alt subiect discutat s-a referit la ultimele evoluții ale procesului de raportare statistică electronică. Reprezentanții instanțelor au prezentat exemple de bune practici, dar și de lecții învățate, fiind per ansamblu mulțumiți vizavi de cursurile de instruire, rezultatele procedurii de verificare a rapoartelor statistice.