Câteva modificări importante privitoare la funcționarea Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) sunt prevăzute de un nou protocol al Convenției, intrat în vigoare la 1 august, una dintre ele vizând termenul pe care-l au la dispoziție cei care vor să sesizeze Curtea: patru luni, în loc de șase, de la decizia definitivă pronunțată dintr-un alt stat-parte al Convenției, scrie avocatnet.ro.

Întâi de toate, ce este Protocolul 15? Este un protocol de reformă care cuprinde o serie de amendamente procedurale menite să eficientizeze funcţionarea CEDO.

Pentru ca modificările/reformele pe care le aduce acest protocol să intre în vigoare, era necesară ratificarea acestuia de către toate statele care s-au angajat să respecte Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Ultima ratificare pe listă a venit recent din partea Italiei, ceea ce înseamnă că Protocolul va putea să intre în sfârșit în vigoare.

Ce modificări aduce, mai exact:

  • se micșorează la patru luni termenul actual de șase luni de la epuizarea căilor interne de recurs, în care reclamanţii pot sesiza CEDO cu o plângere;
  • simplificarea respingerii ca inadmisibilă a unei cauze, în temeiul criteriului prejudiciului minim, prin eliminarea condiţiei de examinare anterioară corespunzătoare de către instanţele naţionale;
  • confirmarea caracterului principial al caracterului subsidiar al mecanismului european de protecţie a drepturilor omului şi al doctrinei marjei de apreciere a statelor părţi prin introducerea de referiri la aceste elemente în Preambulul Convenţiei;
  • înlocuirea actualei limite de vârstă de 70 de ani pentru exercitarea mandatului de judecător al Curţii, printr-o limită de vârstă de 65 de ani aplicabilă candidaturilor pentru funcţia de judecător;
  • înlăturarea posibilităţii statelor-părţi de a se opune desesizării unei Camere a Curţii în favoarea Marii Camere, în caz de risc de divergenţă jurisprudenţială.

De când a intrat în vigoare Protocolul 15: de la 1 august 2021, dar noul termen de sesizare se va aplica abia din 1 februarie 2022. Noul termen nu se va aplica acelor decizii definitive pronunțate de instanțele naționale înainte de intrarea în vigoare a Protocolului 15.