Legea privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, publicată în Monitorul Oficial în iunie, a intrat în vigoare.

Documentul stabilește modul de constatare a încălcărilor legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului de către entitățile raportoare, prevăzute de Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (12 entități raportoare, inclusiv avocații, notarii și alți liber-profesioniști). De asemenea, documentul sancțiunile ce pot fi aplicate entităților respective, care pot ajunge până la 5 milioane de euro.

Sancțiunile pot  fi aplicate de Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Banca Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor este organul competent atât pentru efectuarea verificării conformităţii pentru entităţile raportoare supravegheate de Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova (avocații), Camera Notarială, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării şi Ministerul Finanţelor, precum şi pentru stabilirea sancţiunilor corespunzătoare pentru încălcările stabilite.

Decizia Serviciului de a aplica sancţiuni va putea fi adoptată nu mai târziu de cinci ani de la comiterea încălcării - din momentul încetării încălcării.

Legea cuprinde tipurile de încălcări, circumstanţele atenuante şi agravante la stabilirea sancţiunilor, subiecţii care pot fi supuşi sancţiunilor, tipurile de sancţiuni aplicabile precum şi procedura de contestare a deciziilor aferente aplicării sancţiunilor. Răspunderea pentru încălcare a prevederilor legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului survine în cazul în care faptele constatate nu conţin elementele constitutive ale unei infracţiuni, caz în care informaţiile vor fi transmise pentru examinare organelor de urmărire penală.

Potrivit legii menționate, încălcările grave sunt neaplicarea adecvată a măsurilor de precauţie sporită, neraportarea tranzacţiilor suspecte, încălcarea prevederilor privind păstrarea datelor şi a evidenţelor precum şi încălcarea prevederilor privind stabilirea adecvată a măsurilor de control intern de către entităţile raportoare.

Precizăm că, potrivit Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în vigoare din februarie 2018), avocații, notarii și alți liber-profesioniști, cad sub incidența prevederilor Legii menționate în perioada participării, în numele clientului, la orice tranzacție financiară și imobiliară sau în perioada acordării asistenței pentru planificarea ori efectuarea tranzacțiilor pentru client ce țin, în ambele cazuri, de vînzarea-cumpărarea imobilelor, donația bunurilor, gestionarea mijloacelor financiare, valorilor mobiliare și altor bunuri ale clientului, deschiderea și gestionarea conturilor bancare, crearea și gestionarea persoanelor juridice, gestionarea bunurilor aflate în administrare fiduciară, precum și de procurarea și vânzarea acestora.

Art. 35, alin. (2), lit e) din această lege a intrat în vigoare la data adoptării de către Parlament a Legii cu privire la procedura de constatare a încălcărilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a amenzii.

Articolul stabilește sancţiuni pecuniare sub formă de amendă:

  • în mărime dublă din valoarea beneficiului rezultat din încălcarea obligațiilor prevăzute de prezenta lege, în cazul în care beneficiul respectiv poate fi stabilit, sau în mărimea echivalentului în lei al sumei de pînă la 1.000.000 de euro, calculat conform cursului oficial al leului moldovenesc la data comiterii încălcării;
  • în mărime de până la echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 de euro, calculat la cursul oficial al leului moldovenesc la data comiterii încălcării, sau 10% din cifra de afaceri pentru anul precedent – pentru entitățile raportoare de la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i).