Regulamentul cu privire la achiziția de bunuri, lucrări și servicii pentru necesitățile Uniunii Avocaților din Republica Moldova (UAM) este în vigoare. Documentul stabilește că necesitățile de achiziții a UAM se vor reflecta într-un plan anual, conform bugetului disponibil. Totodată, Regulamentul stipulează că se interzice divizarea achizițiilor prin încheierea de contracte de achiziție separate. Excepție fiind achiziția de bunuri, lucrări și servicii sezoniere, precum și cele cu prețuri variabile, care impun încheierea unor contract de achiziții separate pentru diferite perioade de timp.

Achizițiile în cadrul Uniunii Avocaților din Moldova a căror valoare estimativă nu va depăși suma de 50 de mii de lei se vor desfășura de către secretarul general al autorității. Dacă valoarea contractului va depăși, însă, această sumă, achiziția se va face de către un grup de lucru. Acesta va fi instituit de Consiliul Uniunii Avocaților pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii vor fi constituite anual și vor fi compuse din cinci membri: secretarul general și contabilul șef al UAM, doi avocați cu dreptul de exercitare a profesiei de apărător, aleși prin concurs, dar și un angajat al secretariatului Uniunii.

Recent, UAM a anunțat  concurs pentru selectarea apărătorilor care să devină membri ai grupului de lucru pentru desfășurarea achiziților. Persoanele interesate pot depune dosarul până în data de 20 ianuarie.