Circa 50 de întreprinderi mici și mijlocii, gospodării țărănești active în sectorul agroalimentar vor fi instruite să acceseze noi piețe de desfacere în cadrul unui nou proiect lansat recent.

Proiectul ”Sporirea capacităților de export ale companiilor moldovenești din sectorul agroalimentar de înaltă valoare pentru a accesa noi piețe de desfacere” are drept obiectiv susținerea și dezvoltarea unui sector agricol performant în Republica Moldova, prin sporirea cunoștințelor și abilităților practice ale personalului implicat în activități de marketing și export a produselor finite cu valoare adăugată înaltă.

Grupul-țintă al proiectului este reprezentat de proprietarii, managerii comerciali, responsabili de export din cadrul întreprinderilor din sectorul agroalimentar, precum vinificație, creșterea și producerea fructelor proaspete, pomușoarelor, legumelor și verdețurilor, mierii de albini etc.

 În cadrul proiectului, antreprenorii vor avea posibilitatea să-și promoveze produsele pe piețele externe prin intermediul bazei de date a Rețelei Europene a Întreprinderilor – Enterprise Europe Network. Întreprinderile cu cea mai înaltă performanță vor fi selectate pentru a participa la Programul de Sporire a Calificării Managerilor Moldova-Austria, inclusiv la vizita de studiu în Austria.

 În cadrul proiectului vor fi organizate o consecutivitate de cursuri și activități practice de instruire.

Proiectul ”Sporirea capacităților de export ale companiilor moldovenești din sectorul agroalimentar de înaltă valoare pentru a accesa noi piețe de desfacere” este implementat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).