Serviciul Fiscal de Stat a lansat serviciul electronic ”Contul unic” care permite achitarea on-line a impozitelor și taxelor. Acesta a fost conectat a la serviciul guvernamental de plăți electronice MPay.

”Contul unic” permite achitarea tuturor obligațiilor fiscale printr-o singură plată. Mecansimul presupune formarea unei note de plată pentru obligațiile fiscale, cu posibilitatea de transferare a sumei integrale pentru achitarea tuturor impozitelor și taxelor, cu redirecționarea către destinațiile de buget prestabilite.

Dezvoltarea serviciului și integrarea acestuia cu instituțiile bancare prin intermediul MPay, vine să simplifice modalitatea de achitare a impozitelor și taxelor, care poate fi efectuată direct de pe interfața serviciului ”Contul unic” cu accesarea butonului de achitare MPay, fără necesitatea imprimării și remiterii ordinului de plată la instituția bancară.

Serviciul poate fi utilizat prin parcurgerea următorilor pași:

  • Pasul 1: accesarea SIA ”Contul curent al contribuabilului”;
  • Pasul 2: accesarea butonului de achitare MPay de pe interfața serviciului ”Contul unic”;
  • Pasul 3: introducerea numărului notei de plată, pe interfața serviciului MPay;
  • Pasul 4: alegerea opțiunii de achitare Card bancar;

Opțiunea Internet banking urmează a fi disponibilă odată cu ajustarea de către bănci a sistemelor informaționale.

  • Pasul 5: Selectarea țării emitente a cardului și accesarea butonului Autorizează plată.

Serviciul este disponibil pentru toți contribuabilii care au acces la serviciile fiscale electronice și utilizează serviciul ”Contul unic” din cadrul sistemului informațional ”Contul curent al contribuabilului”.