Centrul de Drept al Femeilor (CDF) a lansat manualul pentru practicienii din sectorul justiției: ”Obligațiile pozitive ale statului în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materie de violență în familie”.

Manualul a fost lansat cu susținerea Ambasadei SUA în Moldova și este disponibil în limbile română și engleză.

Practicienii din sectorul justiției pot afla din manual cum a evoluat analiza cauzelor de violență în familie în interpretarea CtEDO.

Manualul a fost elaborat de CDF în cadrul proiectului ”Consolidarea capacității de răspuns la cazurile de violență în familie a procuraturii și a sistemului judiciar din Republica Moldova” realizat cu sprijinul Secției Justiție Penală și Aplicare a Legii din cadrul Ambasadei SUA la Chișinău.