Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat în ședința din 27 septembrie Planul de instruire continua a avocaților și de instruire inițială a avocaților stagiari pentru anul 2019-2022, elaborate de directorul Centrului de Instruire a Avocaților, Viorica Grecu.

Potrivit Planului aprobat, în următorii patru ani, în cadrul instruirilor vor fi abordate următoarele domenii din sfera dreptului civil:

 • Instituții modificate în Codul civil;
 • Examinarea cauzelor civile în baza instituțiilor Codului civil;
 • Intentarea acțiunii civile și incidente de procedură;
 • Pregătirea cauzei pentru dezbateri judiciare;
 • Probatoriul în procesul civil;
 • Expertizele judiciare în procesul civil;
 • Medierea;

Vor fi incluse, de asemenea, instruiri din domeniul dreptului administrative:

 • Codul administrativ. Principii generale;
 • Codul administrativ. Cartea III

Avocații și stagiarii vor beneficia și de instruiri din sfera dreptului penal:

 • Probleme de clasificare a infracțiunilor;
 • Individualizarea pedepsei în procesul penal. Aplicare pedepsei penale;
 • Apărarea în faza urmării penale;
 • Măsurile preventive în procesul penal;
 • Rolul avocatului la terminarea urmării penale;
 • Ședința preliminară în procesul penal;
 • Probatoriul în procesul penal;
 • Nulitățile în procesul penal;
 • Expertizile în proesul penal.

Un alt domeniu de instruire va viza examinarea cauzelor pe tipuri și domenii, și va include următoarele tematici:

 • Procedura de insolvabilitate;
 • Cauzele privind consumatorilor;
 • Cauzele privind raporturile de muncă;
 • Infracțiuni motivate de prejudecată și ură;
 • Cauzele privind violența în familie și violența sexuală;
 • Examinarea unor tipuri de cauze penale;
 • Examinare unor tipuri de cauze civile.

De asemenea, avocații și stagiarii vor beneficia de instruiri privind Convenția europeană a drepturilor omului:

 • Cererea la CtEDO;
 • Dreptul la un process echitabil;
 • Satisfacții echitabile în fața CtEDO.

Un alt domeniu de instruire va fi pregătirea și prezentarea cauzei în instanța de judecată. Domeniul va include tematici ca:

 • Tehnici de pregătire și prezentare a unei cauze în fața instanței;
 • Argumentarea judiciară;
 • Strategia de caz a avocatului; 2 module.

De asemenea, audienții vor fi familiarizați cu documentele procesuale și excepția de neconstituționalitate. Aici vor fi abordate următoarele tematici:

 • Întocmirea documentelor procesual civile;
 • Întocmirea documentelor procesual penale;
 • Excepția de neconstituționalitate;
 • Tehnici lingvistice la întocmirea documentelor procesuale.

Planul include și un program obligatoriu pentru avocații stagiari, care prevede:

 • Admiterea în profesia de avocat;
 • Deontologia avocatului;
 • Scrierea documentelor procesuale;
 • Tehnici de pregătire și prezentare a unei cauze în fața instanței.

De asemena, în Planul aprobat sunt prevăzute conferințe tematice, formarea formatorilor, comunicare și dezvoltare profesională.

Planul urmează a fi aprobat și în cadrul Congresului Avocaților din 4 octombrie.

Documentul va putea fi actualizat semestrial/anual în baza evaluărilor periodice a necesităților de instruire, modificărilor legislative, practicii judiciare și a proiectelor de colaborare.