Cabinetul de miniștri a aprobat în cadrul ședinței din 22 decembrie Catalogul mijloacelor fixe.

Inițierea procesului de ajustare a Catalogului a fost condiționată de necesitatea corespunderii acestuia cu evoluțiile și realitățile proceselor economice, ultima ajustare a acestuia fiind efectuată în anul 2003.

Catalogul urmează a fi aplicat în scopuri fiscale de către persoanele juridice şi fizice care desfășoară activitate de întreprinzător pentru mijloacele fixe puse în funcțiune începând cu 01.01.2021 și în scopuri de raportare financiară de către autoritățile/instituțiile publice pentru mijloacele fixe puse în funcțiune începând cu 01 ianuarie 2022.

Documentul prevede ca durata de funcționare utilă să fie stabilită sub forma intervalelor cu reguli specifice de determinare pentru sectorul privat și cel public.

Potrivit ministerului Finanțelor, denumirea mijloacelor fixe și pozițiile tarifare pentru categoriile de mărfuri care pot fi importate au fost aduse în concordanță cu Nomenclatura combinată a mărfurilor, aprobată prin Legea nr.172/2014. Totodată, la propunerea mediului de afaceri și autorităților publice, proiectul a fost completat cu poziții noi.