Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari a anunțat organizarea și desfășurarea evaluării ordinare a activităţii şi performanţelor experților judiciari. 

În vederea admiterii la evaluare, experții judiciari vor depune următoarele acte:  

a) Cererea privind admiterea la evaluarea ordinară a activității și performanțelor expertului judiciar (în care să fie indicate specialitățile și gradul de calificare pentru care solicită evaluarea și datele de contact);  

b) Copia buletinului de identitate;  

c) Sursele de verificare corespondente fiecărui criteriu de evaluare a performanţelor expertului judiciar (Anexa nr.1) la Regulamentul privind procedura și criteriile de evaluare a performanţelor expertului judiciar şi modul de acordare a gradelor de calificare.

Actele de referință urmează a fi depuse de către o singură persoană din cadrul instituției (OMJ nr.74 din 22 mai 2020) la Ministerul Justiţiei, adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 103 până la data de 1 iulie, inclusiv, cu respectarea măsurilor restrictive.

Pentru asigurarea securității anti-epidemiologice COVID-19, desfășurarea evaluării activităţii şi performanţelor experților judiciari va avea loc on-line prin platforma ZOOM CNEJ la data de 7-8 iulie, ora 09:00.

Lista experților judiciari pentru admiterea la evaluarea ordinară a activității și performanțelor planificați pentru trimestrul II 2020 poate fi accesată aici.