SA ”Moldovagaz” are un nou Consiliu de Observatori, selectat în cadrul Adunării generale extraordinare a acționarilor companiei, care a avut loc la 20 septembrie.

La Adunare au fost prețenți 41 acționari, care sunt proprietarii ai 13.184.616 acțiuni, ceea ce constituie 98,93% din numărul total de acțiuni cu drept de vot.

În cadrul Adunării au fost examinate două subiecte: încetarea înainte de termen a împuternicirilor unor membri ai Consiliului de Administrație și alegerea noii componențe a Consiliului de Observatori SA ”Moldovagaz”.

Prin vot cumulativ, în noua componență a Consiliului de Observatori au fost aleși: Elena Burmistrova, Serghei Kuzneț, Victor Valov, Ghenadie Abașchin, Adrian Lupușor și Călin Negură.

În calitate de președinte al Consiliului de Observatori SA ”Moldovagaz” a fost aleasă Elena Burmistrova, iar de vicepreședinte - Adrian Lupușor.

Noua componență a Consiliului de Observatori a dat asigurări că va susține misiunea SA ”Moldovagaz” de a asigura furnizarea fiabilă a consumatorilor Republicii Moldova cu gaze naturale, precum și tranzitul de gaze naturale prin teritoriul țării noastre în volume depline. În același timp, Consiliul de Observatori a menționat că va depune eforturi pentru îmbunătățirea indicatorilor financiari, crearea mecanismului de gestionare eficientă a patrimoniului, reglementarea datoriilor creditoriale, precum și soluționarea altor probleme din sectorul gazelor naturale.