Mobiasbanca - OTP Group a anunțat despre alegerea componenței Consiliului în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care a avut loc la 27 noiembrie, prin corespondență.

În rezultatul votării, a fost aleasă componența Consiliului Băncii, pentru un termen de 4 ani, din care fac parte: Zoltan Major, Eszter Erika Huszár, Taras Prots, Attila Beer și Rodica Hîncu. Actuala componență a Consiliului Băncii își va exercita atribuțiile până la aprobarea de către Banca Națională a Moldovei a noului membru al Consiliului Băncii.

De asemenea, în cadrul Adunării acționarilor s-a mai aprobat:

  • Distribuirea profitului Băncii pentru anul 2019.
  • statutul Băncii în redacție nouă.
  • regulamentul cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii și modul de asigurare a accesului acționarilor la informațiile Băncii în redacție nouă.