Normele contravenționale, privind impunerea persoanelor, care au introdus în țară mașini cu numere străine să le scoată din teritoriul vamal al Republicii Moldova, după depășirea termenul legal de aflare, au fost contestate la Curtea Constituțională. Autorul sesizării spune că norma este în contradicție cu prevederile privind prezumția nevinovăției fixată în Constituție.

Contestarea depusă se referă la art. 287 alin. (8) din Codul Contravențional. Norma spune că ”nescoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi altor valori prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal ori nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi altor valori scoase cu obligaţia de a fi returnate în termenele stabilite în aceste obligaţii, ori nerespectarea măsurilor de politică economică şi altor restricţii prevăzute la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii se sancţionează cu amendă de la 84 la 90 de unităţi convenţionale, cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal”.

În mod special, autorul sesizării atrage atenția la partea de sancțiune care stabilește ”obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul vamal”. Persoana spune că o asemenea sancțiune contravențională nu este prevăzută în art. 32 al Codului contravențional.

Potrivit sesizării, în 2017, persoana a introdus în Republica Moldova un autovehicul Dacia Logan. Doi ani mai târziu, agentul constatator a stabilit că mașina nu a fost scoasă de pe teritoriul țării și, prin urmare, a fost încălcat termenul de aflare pe teritoriul statului nostru. Persoanei i-a fost aplicată o amendă de 4.500 lei și impusă obligația de a scoate mașina din țară. Persoana sancționată spune, însă, că nu mai dispune de acest mijloc de transport și nici nu cunoaște unde se află și cine este posesorul acestuia.

Sesizarea completă poate fi accesată aici.