Moldova Agroindbank şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) au semnat la 4 iulie un acord de relansare a Programului de susţinere şi dezvoltare a comerţului (EBRD TFP / Trade Facilitation Programme). 

Programul oferă MAIB acces la 8 milioane de dolari şi asigură posibilităţi suplimentare pentru bancă de finanţare a clienţilor săi în cadrul tranzacţiilor de import şi export. Garanţiile emise de BERD în favoarea băncilor străine pentru acoperirea riscurilor de plată aferente comerţului internaţional sporesc semnificativ capacităţile clienţilor de tranzacţionare. 

Acordul fortifică capacitatea MAIB de a oferi finanţare şi siguranţă clienţilor din zona business pe parcursul întregului ciclu de producere, comercializare sau procurare a mărfii pentru a facilita relaţiile comerciale de import/export.

Recent MAIB şi BERD au semnat un alt acord pentru linia de finanţare EU4Business-BERD, care oferă acces clienţilor băncii la surse internaţionale de finanţare cu componentă de grant pentru a moderniza procesul de producere, a creşte calitatea produselor şi a facilita accesul pe piaţa de desfacere a UE.

Programul de susţinere şi dezvoltare a comerţului (EBRD TFP / Trade Facilitation Programme) include peste 100 de bănci partenere în 29 de ţări care beneficiază de investiţiile BERD.  

Recent, în cadrul aceluiași program a obținut acces la 5 milioane de dolari și Victoriabank.