Sute de oameni au reclamat activitatea avocaților pe parcursul ultimului an, invocând încălcări și abateri disciplinare cum ar fi neexecutarea condițiilor contractuale, onorarii exagerate, incompatibilități sau comportament inadecvat. Datele se conțin în Raportul de activitate a Comisiei pentru etică și disciplină din cadrul Uniunii Avocaților (CED) pentru perioada 2020-2021. Documentul urmează a fi examinat în cadrul Congresului UAM de la începutul lunii decembrie.

În Raport se menționează că în perioada 2020-2021, CED a examinat petiții parvenite de la 642 petiționari. Petițiile în cauză au fost axate pe următoarele pretinse încălcări și sau abateri disciplinare:

 • neexecutarea totală, parțială sau executarea necorespunzătoare a condițiilor contractuale referitor la acordarea serviciilor juridice de către avocat;
 • încasare exagerată a onorariilor percepute de către avocat, care nu corespund bunelor practici avocațiale;
 • comportament nediligent, obraznic, contrar normelor de deontologie și etică profesională a avocatului în coraport cu instanța, clientul său, cu oponenții, și sau cu alte organe sau persoane antrenate în raportul dat;
 • activitate avocațială cu implicarea elementului de incompatibilitate, din diferite motive și sub diferite forme;
 • acordarea serviciilor juridice fără coordonarea poziției, tacticii și strategiei de apărare cu beneficiarul, sau mai mult ca atât acționarea in detrimentul intereselor legale a beneficiarului;
 • concurență neloială și abuzivă, contrar legii și bunelor practici avocațiale, dintre avocați, cu implicarea publicității absolut ilegale cum ar fi denumirea formei de organizare, nedeclararea ei neînregistrarea ei sau publicitatea comercială, agresivă cu stabilirea de cuantumuri a serviciilor, determinarea câștigurilor de cauze, denumire contrar legii a Caselor de Avocatură ect.;
 • acordarea serviciilor juridice, fără încheierea contractului conform legii și sau încasarea onorariilor, fără contabilizarea lor, fără eliberarea bonului de plată;
 • neprezentarea în ședințele judiciare cu rea voință, contrar intereselor beneficiarului sau tergiversarea ilegală și neîntemeiată contrară intereselor și principilor justiției într-un stat de drept;
 • limbaj indecent, cu încălcarea regulilor decenței, lipsit de pudoare, necuviincios, nerușinat și licențios în actele pregătite, semnate de către avocați;
 • necolaborarea decentă cu beneficiarul de servicii juridice;
 • necolaborarea cu rea voință cu CED UA RM în procesul de examinare a pețițiilor;
 • expunerile în public a avocatului, cu implicarea rețelelor de socializare, a mass-mediei, pe diferite teme, folosindu-se fapte, limbaj care încalcă direct normele de deontologie și etică profesională a avocatului;
 • publicarea prin rețelele mass-media sau de socializare a secretului avocațial, abordarea pe baricada opusă în calitate de acuzator a foștilor clienți;
 • admiterea de comportament indecent, fraudulos chiar infracțional cu implicarea surselor de mediatizare, unde avocatul își asumă rolul de legislator, de judecător, de avocat și de executor în unică persoană;
 • deținerea licenței de persoane condamnate, persoane care au ispășit pedeapsa sau condamnate pentru săvârșirea infracțiunilor grave și deosebit de grave;

Din numărul total de petiții, au fost admise cu pornirea procedurilor disciplinare 46 petiții. Avocații vizați au fost atrași la răspunderea disciplinară cu aplicarea diferitor sancțiuni disciplinare, dintre care 11 au rămas fără licență pentru abateri disciplinare grave.

În Raport se mai menționează că, Comisia nu a admis nici o solicitare și sau petiție din partea judecătorilor, din partea instanțelor, a procurorilor sau Ministerul de Interne. Acest lucru deoarece aceste organe nu ”aud” UAM, iar 99,9 % din adresările acestor actori ar fi abuzive, neîntemeiate și tendențioase.

Potrivit documentului, în present, Comisia este antrenată în 40 de cauze în contencios administrative, iar majoritatea absolută a hotărârilor comisiei ar fi, de obicei, menținute de către sistemul judiciar.

O problemă invocată în raport este cea privind dublarea sau chiar triplarea volumului de lucru al membrilor Comisiei în legătură cu adoptarea noului Cod administrativ.