Suma compensațiilor acordate din bugetul de stat pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarii pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul Programului de stat ”Prima casă” constituie 52,3 milioane lei. potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Finanțelor, suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 3,12 miliarde lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,56 miliarde lei.

Din numărul total al beneficiarilor, 1.058 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat în cadrul programului Prima Casă 2, 2.571 – în cadrul programului Prima Casă 3, 890 – în cadrul programului Prima Casă 4, iar 17 – în cadrul programului Prima Casă 5.

Din cei 6.068 beneficiari, 4.169 sunt familii, iar 1.899 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,4 ani. Valoarea medie a locuințelor procurate este de 615,5 mii lei. Din numărul total de locuințe procurate, 5.676 sunt amplasate în zonele urbane, iar 392 - în zonele rurale. 5.542 locuințe procurate sunt apartamente, iar 526 - case de locuit individuale.

Beneficiar al Programului guvernamental ”Prima Casă” poate fi cetățeanul Republicii Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani, care este angajat oficial la o instituție de stat sau companie privată din țară și dispune de venituri din surse oficiale. Cota participației proprii inițiale constituie 5% din prețul de procurare a locuinței.