Circa 7,7 milioane de lei urmează să ajungă astăzi la 504 organizații necomerciale, după ce  34.066 de persoane și-au desemnat 2% din impozitul pe venit pentru 2018 către acestea.

Anul 2019 este al treilea an în care persoanele fizice plătitoare de impozite din Republica Moldova au avut dreptul de a redirecţiona 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie necomercială sau o entitate religioasă.

Potrivit Serviciului Fiscal, rezultatele implementării acestui mecanism pentru a treia oară consecutiv, demonstrează o tendinţă de creştere la toate capitolele – atât la numărului de organizaţii înregistrate, cât şi a numărului desemnărilor şi sumei totale acumulate de către organizaţiile beneficiare.

Astfel, în acesta an, a fost validată desemnarea a 2% din impozitul pe venit pentru 34.066 de persoane fizice către 504 de organizații beneficiare. Suma totală a desemnăriloe a constituit circa 7,7 milioane lei, banii urmând să ajungă astăzi la beneficiari.

În acest an, comparativ cu anul precedent, numărul persoanelor în privința cărora s-a validat desemnarea procentuală s-a majorat cu 8.547 (+33,5% ), iar comparativ cu primul an de lansare a mecanismuuil de desemnare procentuală (2017), numărul persoanelor care au făcut desemnări procentuale valide a crescut cu 17.884 (+110%).

Totodată, suma desemnărilor valide în acest an s-a majorat cu 2,06 milioane lei comparativ cu anul precedent, iar în comparație cu primul an de lansare a mecanismului cu 4,87 milioane lei.

Potrivit legislației, beneficiari ai desemnării procentuale sunt:

  • asociațiile obștești, fundațiile și instituțiile private înregistrate în Republica Moldova care desfășoară activități de utilitate publică în conformitate cu art.30 al Legii cu privire la asociațiile obștești, cu condiția că acestea își desfășoară activitatea timp de cel puțin un an până la solicitarea înregistrării în lista menționată la alin.(4) și nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare;
  • cultele religioase și părțile componente ale acestora înregistrate în Republica Moldova care desfășoară activități sociale, morale, culturale sau de caritate, cu condiția că acestea își desfășoară activitatea timp de cel puțin un an până la solicitarea înregistrării în lista menționată la alin.(4) și nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare.

Raportul statistic privind desemnarea procentuală va fi publicat pe pagina web a Serviciului Fiscal până la data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată desemnarea.