Aproape jumătate dintre acțiunile SA Cariera Micăuți au fost vândute în afara pieței reglementate sau MTF. Potrivit datelor publicate de Comisia Națională a Pieței Financiare valorile mobiliare au fost vândute într-o singură tranzacție.

Pentru cele 115.067 valori mobiliare, adică 45 la sută din emisia totală, s-a încasat 1.830.788 lei. Inițial, valoarea nominală a unei valori mobiliare a fost stabilit la un preț de zece lei.

Potrivit datelor disponibile, SA Cariera Micăuți are capital social format din investiții ale rezidenților Republicii Moldova. Aceasta a fost înregistrată în anul 1995, în satul Gornoe, raionul Strășeni. Întreprinderea poate desfășura următoarele activități licențiate:

  • extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile;
  • construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările.

Totodată, în lista de activități nelicențiate sunt incluse:

  • transportul rutier de mărfuri;
  • pregătirea terenurilor pentru construcţii;
  • fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment.

În perioada 2015 – 2017 veniturile obținute de Cariera Micăuți a crescut stabil. Totuși, anul trecut întreprinderea a înregistrat pierderi.