Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) va oferit suport financiar nerambursabil la patru companii, conduse de femei,  pentru a-și promova produsele pe piețele externe. Finanțarea va fi oferită prin intermediul celui de-al doilea Apel de proiecte de granturi mari organizat în cadrul Programului “Femei în Afaceri”. 

Potrivit autorității, finanțarea oferită de către ODIMM este în sumă totală de șase milioane lei. Aceasta va favoriza investiții în economie de  circa 11 milioane lei. La concurs au aplicat, în total, 41 de companii.

Companiile finanțate își desfășoară activitatea în domeniul producerii: industria chimică, farmaceutică (producerea medicamentelor) și alimentară. Dintre acestea, două întreprinderi au deja experiențe în exportul produselor și doresc sa se extindă pe alte piețe, inclusiv substituirea importurilor, iar alte două afaceri planifică cucerirea altor piețe. Proiectele investiționale prevăd crearea a 22 de noi locuri de muncă, și menținerea a 47. Companiile contractează circa 50 de persoane sezoniere.   

În cadrul primului Apel de proiecte de granturi mari au fost finanțate nouă companii cu potențial de export. Totodată, prin intermediul programului “Femei în Afaceri” au accesat granturi mici (până la 165 mii lei per companie) circa 600 start-up-uri, în special din zonele rurale.