Furnizorii de ajutor de stat urmează să raporteze Consiliului Concurenței toate ajutoarele de stat acordate pe perioada anului 2019.

Termenul limită de raportare a ajutoarelor de stat este 31 martie 2020.

Ajutoarele de stat urmează a fi raportate în conformitate cu prevederile Legii cu privire la ajutorul de stat. Legea prevede că furnizor de ajutor de stat este orice autoritate a administraţiei publice centrale ori a unei unităţi administrativ-teritoriale sau orice persoană juridică, care administrează direct ori indirect resursele statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale.

Furnizorii trebuie să raporteze orice măsură de sprijin acordată, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

 • a fost acordată din resurse de stat sau din resursele unităţilor administrativ-teritoriale sub orice formă;
 • a conferit beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obţinut în condiţii normale de piaţă;
 • a fost acordată în mod selectiv;
 • denaturează sau riscă să denatureze concurenţa.

Astfel, furnizorii trebuie să raporteze următoarele forme de ajutoare:

 • subvenţii și/sau subsidii;
 • alocații bugetare;
 • anulare sau preluare de datorii;
 • preluare a pierderilor;
 • scutiri și/sau reduceri la plata impozitelor, a taxelor și a altor plăți obligatorii;
 • amânări, eşalonări de la plata impozitelor, a taxelor și a altor plăți obligatorii;
 • renunţare la veniturile de pe urma resurselor de stat sau resurselor unităților administrativ-teritoriale acordate preferenţial;
 • acordare a unor împrumuturi în condiții preferenţiale;
 • investiţii ale furnizorului, dacă rata profitului acestor investiţii este mai mică decît cea normală, anticipată de către un investitor privat prudent;
 • garanții de stat, garanții acordate de autorități/instituții publice și persoane asimilate autorităților publice, întreprinderi de stat/municipale și de către societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public;
 • reduceri de preţ la bunurile şi serviciile furnizate, inclusiv vînzare a unor bunuri mobile şi imobile sub preţul pieţei.

Neprezentarea în termen a raporatelor atrage sancțiuni.

Potrivit art. 3303 din Codul Contravențional, încălcarea legislaţiei şi a reglementărilor din domeniul ajutorului de stat la acordarea, raportarea, utilizarea sau la ţinerea evidenţei ajutoarelor de stat, precum şi neîndeplinirea unei obligaţii sau a unei condiţii impuse printr-o decizie ori prescripţie a Consiliului Concurenţei se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale (1.500-4.500 de lei) aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale (3000 – 6.000 de lei) aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale (4.500 -7.500) aplicată persoanei juridice.