Serviciul Fiscal de Stat avertizează că a mai rămas puțin timp pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice - cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate în scopul impozitării ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent.

Suma impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar pentru persoanele fizice –cetățeni, precum şi a impozitului funciar – în cazul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale (SCITL) din cadrul primăriilor.

Astfel, fiecare autoritate a administraţiei publice locale anual, prin intermediul deciziilor, stabilește cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar ce se aplică în teritoriul administrat. Deciziile autorităților admirației publice locale privind stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar pot fi vizualizate în Registrul de stat al actelor locale, accesând portalul: www.actelocale.gov.md.

Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar poate fi efectuată online, prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay sau portalului www.sfs.md, prin accesarea:

Pentru achitarea în numerar, contribuabilii se pot adresa la ghișeele băncilor și oficiilor Poșta Moldovei, având avizul de plată expediat de către SCITL.