Aproximativ 30% dintre organizațiile de microfinanțare și companiile de leasing nu s-au conformat noilor cerințe privind piața nebancară. Instituțiile nu au prezentat actele necesare pentru a fi înregistrate în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Prin urmare, sunt pasibile de sancțiuni, inclusiv cu efect de ordin administrativ și penal. Totodată, zece entități de creditare nebancară și-au încetat benevol activitatea.

Potrivit datelor publicate de CNPF, în prezent, în Republica Moldova, 140 de companii dețin dreptul de a desfășura cu titlu profesional activități care implică acordarea de credite nebancare și leasing financiar. Acestea s-au conformat prevederilor Legii cu privire la organizațiile de creditare nebancară, în vigoare din 1 octombrie 2018.

Menționăm că, participanții la piața nebancară au avut la dispoziție un termen de șase luni pentru a se conforma prevederilor legii și cerințelor stabilite de CNPF. Printre acestea se numără inclusiv ajustarea mărimii minime a capitalului social (în primul an de minim 100 mii lei) și dezvăluirea structurii de proprietate a acționarilor și beneficiarilor efectivi. Termenul stabilit a expirat în data de 30 martie.

Totodată, până în data de 1 ianuarie 2021, organizațiile de creditare nebancară urmează să-și redimensioneze mărimea minimă a capitalului social. Cuantumul respectiv trebuie să fie majorat până la 300 mii lei.

Conform datelor CNPF, la începutul anului, activele deținute de organizațiile de creditare nebancară au depășit suma de 7,5 miliarde de lei, fiind în creștere cu 38% față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, s-a majorat semnificativ și portofoliul de împrumuturi și leasing financiar, care a depășit 6,4 miliarde lei, având un spor procentual de 40%, în comparație cu 1 ianuarie 2018. Valoarea medie a unui împrumut a constituit 14,2 mii lei.