Ruslan Berzoi, Călin Tomuleț și Dumitru Șevcenco au fost numiți membri ai Comisiei de certificare. Aceștia au primit votul deputaților în prima reuniune din sesiunea de primăvară a Parlamentului.

Comisia de certificare este un organ colegial care activează pe lângă Agenția Servicii Publice. Instituția are nouă membri, dintre care trei sunt numiți de Parlament, trei de către președintele Republicii Moldova și alți trei de Guvern. Dintre cei trei membri numiți de fiecare autoritate, cel puțin unul trebuie să fie specialist în domeniul financiar și unul să reprezinte organizațiile necomerciale. Membrii Comisiei de certificare sunt selectați în bază de concurs public.

Comisia de certificare examinează rapoartele și documentele asociațiilor obștești, ale fundațiilor și ale instituțiilor private care solicită statutul de utilitate publică; decide asupra acordării, respingerii sau retragerii statutului de utilitate publică organizațiilor necomerciale; eliberează certificatul de utilitate publică; elaborează propuneri de modificare și completare a legilor.