La începutul anului existau 217 întreprinderi de stat, inclusiv patru înregistrate peste hotarele țării şi 85 societăți comerciale cu cotă de stat. Datele au fost publicate recent de Agenția Proprietăți Publice.

Statul deține în 68 de societăți pe acțiuni cote ce depășesc 30 la sută din capitalul social, inclusiv 23 de societăți cu capital integral de stat, iar 39 de entități cu capital majoritar de stat. Capitalul social al societăților comerciale constituie 4,76 miliarde de lei, dintre care proprietatea statului este de peste 3,61 miliarde de lei sau 75,94 %.

Cele 213 întreprinderi de stat amplasate pe teritoriul Republicii Moldova dispun de capital social de 5,92 miliarde de lei şi patrimoniu net în valoare de 16,56 miliarde de lei.

Agenția Proprietăți Publice mai menționează că, capitalul social al întreprinderilor de stat constituie 5,95 miliarde de lei. Totodată, din numărul total al entităților cu cotă de stat, la 28 întreprinderi de stat este aplicată procedura de lichidare sau insolvabilitate, conform prevederilor Codului Civil şi Legii insolvabilității.

Anul trecut, 152 de întreprinderi de stat au funcționat. Valoarea totală a activelor acestora a constituit 23,26 miliarde de lei, fiind în creştere 1,14 miliarde de lei față de sfârșitul anului 2017.