Serviciul Fiscal a aprobat modificări în Lista agenților economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anii 2019-2020.

Documentul prevede includerea în Listă a 27 companii noi și exluderea altor 27 mari agenți economici din aceasta.

Astfel, din Lista marilor contribuabili vor fi excluse companii ca Aeroport Catering, Dufremol, Drancor etc.

În schimb, în listă vor fi incluse alte 27 de companii, printre care Supraten, Repromed, Sebo Credit și altele.

Modificările vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2020. Precizăm că lista contribuabililor mari pentru perioada 2019-2020 include 560 de agenți economici.

Potrivit legislației, în lista agenților economici contribuabili mari se includ persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător de cel puțin trei ani și întrunesc cumulativ următoarele condiții:

  • cifra de afaceri raportată în dările de seamă fiscale pentru perioada de gestiune precedentă celei în care se efectuează actualizarea și/sau valorilor livrărilor declarate în dările de seamă fiscale pentru 11 luni ale anului curent. 
  • volumul obligațiilor fiscale declarate și achitate de către contribuabili pentru anul precedent celui în care se efectuează actualizarea și/sau pentru 11 luni ale anului curent.