Serviciul Fiscal de Stat a informat că termenul de prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în fondul viei și vinului pentru trimestrul II al anului 2021 este data de 26 iulie 2021.

În conformitate cu Ordinul SFS nr. 349/2021, declararea şi achitarea contribuţiilor obligatorii se efectuează până în data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare în care au fost eliberate documentele aferente tranzacțiilor efectuate de subiecţii contributori la Fond. Prima perioadă de raportate pasibilă declarării conform modului stabilit de Ordinul sus-menționat, este 14 mai - 30 iunie 2021, care corespunde perioadei de raportare trimestrul doi al anului 2021 (T/2/2021). Totodată, reieșind din faptul că data de 25 iulie 2021 este o zi de odihnă, termenul de prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în fondul viei și vinului este data de 26 iulie 2021.

Formularul Dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în fondul viei și vinului (CFV21) este plasat și în Sistemul Informațional Automatizat „Declarație electronică”.

Astfel, începând cu 22 iulie 2021, a fost asigurată posibilitatea prezentării Dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în fondul viei și vinului utilizând metode automatizate de raportare electronică.