Casa Naţională de Asigurări Sociale  (CNAS) anunță că a transferat 23 milioane lei pentru 2.473 persoane cu statut de șomer și 10.853 beneficiari, cărora li s-a stabilit dreptul la ajutorul de şomaj în perioada stării de urgenţă.

Autoritățile spun că ajutorul de şomaj în perioada stării de urgenţă a fost calculat de către Casa Naţională de Asigurări Sociale din data acordării dreptului de către subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, reieşind din cuantumul lunar de 2.775 lei. Sumele necesare sunt finanţate de la bugetul de stat.

Ajutorul de şomaj se plăteşte prin intermediul prestatorilor de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova desemnaţi, prin cerere, de către beneficiar, atât prin oficiile poştale, cât şi prin intermediul instituțiilor bancare.

Totodata, CNAS menționează că au fost efectuate transferurile de plata pentru următoare prestații sociale: alocaţii de stat pentru  merite deosebite, alocaţii lunare de stat, compensaţii băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare, compensaţii participanţilor la lichidarea avariei de la Cernobîl, pensii, ajutor social și ajutor în perioada rece a anului.