Numărul solicitărilor de apostilă depuse on-line a crescut cu circa 20% în comparație cu anul trecut. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Justiției, cel mai mare flux de solicitări se atestă anual în perioada lunilor august – octombrie. În acest an, de la 1 august până în data de 31 octombrie, au fost depuse 4.507 solicitări on-line, iar în baza lor au fost apostilate 11.694 acte. În perioada similară în 2017 au fost 3.682 solicitări on-line, prin care au fost apostilate 9.087 acte. Astfel, se atestă o creștere de circa 20% a solicitărilor prin internet, ponderea lor din numărul total fiind de circa 40%.

Serviciile de apostilare sau supralegalizarea actelor sunt prestate de Agenția Resurse Informaționale Juridice din subordinea Ministerului Justiției. Solicitarea serviciilor se efectuează atât la ghișeele instituției cât și on-line, pe portalul apostila.gov.md.

Aplicarea apostilei este formalitatea prin care se atestă veridicitatea semnăturii, calitatea în care а acționat semnatarul actului, autenticitatea sigiliului și а ștampilei de ре acest act. Apostila se aplică pe acte de stare civilă, caziere judiciare, diplome de studii, acte medicale, acte pentru obținerea pensiilor, etc. Cererile sunt procesate inclusiv prin depunerea lor în format electronic și semnate de persoanele care dețin semnătură digitală.

Cererile depuse prin internet cu semnătură digitală sunt acceptate indiferent de tipul sau emitentul dispozitivului pentru semnare. La cerere și actul ce urmează a fi apostilat se anexează copia scanată a buletinului de identitate a solicitantului. Procesarea cererii are loc după confirmarea achitării serviciului ce poate fi efectuată, de asemenea, on-line, cu orice instrument de plată – card bancar, internet banking sau numerar. Plata are loc prin intemediul serviciului guvernamental de plăți electronice Mpay, accesibil în mai multe instituţii bancare din ţară, dar și în rețelele terminalelor de plată. Ulterior se eliberează e-apostila la accesarea portalului www.apostila.gov.md, prin descărcarea apostilei cu aplicarea codului de securitate transmis automat la momentul depunerii cererii. Actul este valabil după o simplă printare de la calculator.

Sistemul e-apostila a fost lansat în luna august 2013.