Ministerul Finanțelor urmează să aloce 537.801 de dolari SUA (echivalentul în lei) din fondul de rezervă al Guvernului pentru executarea hotărârii arbitrale a Centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii (ICSID), adoptată la 28 iunie 2018 în cauza Mr. Zbigniew Piotr Grot, Grot Cimarron LLC, Laguardia USA LLC and ICS Laguardia SRL împotriva Republicii Moldova.

Un proiect de hotărâre ce vizează alocarea mijloacelor financiare urmează să fie examinat la următoare ședință a Guvernului.

Din suma respectivă, 401.833 de dolari SUA vor constitui daune, ceea ce reprezintă doar 30% din suma necesară.

Potrivit notei informative, executarea integrală a hotărârii arbitrale - 1,7 milioane de dolari SUA nu este posibilă, deoarece în bugetul de stat pentru anul 2018 nu au fost prevăzute mijloace financiare în scopul executării hotărârilor instanţelor judecătoreşti internaţionale sau arbitrale. De asemenea, hotărârea arbitrală a parvenit spre executare în al II-lea semestru al anului, iar pe parcursul primului semestru din fondul de rezervă al Guvernului au fost finanţate un şir de cheltuieli urgente, care a provocat un deficit fondului.

Autoritățile au negociat cu reprezentaţii persoanei prejudiciate și au ajuns la un acord comun privind achitarea în rate a sumei totale, prima rată constituind 30%.

Autoritățile notează că amânarea executării hotărârii arbitrale respective va atrage majorarea sumei care urmează a fi achitată de Republica Moldova, în contextual în care aceasta prevede dobânzi.

Moldova urmează să mai achite daune de 1, 2 milioane de dolari SUA pentru executarea acestei hotărâri arbitrale, ceea ce reprezintă 70% din totalul stabilit. În acest scop, Ministerul Finanţelor va înainta propuneri pentru Legea bugetului de stat pentru anul 2019 în vederea alocării sumei respective.

Potrivit informațiilor, în februarie 2011, reprezentantul Laguardia SRL a depus pentru înregistrare la autoritățile locale contractele privind întreprinderea măsurilor tehnologice de prelucrare a terenurilor agricole. Totuși, peste doar o lună, pe motiv că firma nu a respectat obligaţiile contractuale, proprietarii de terenuri agricole au depus la primăria din localitate şi în adresa Laguardia SRL notificări de reziliere a contractelor. Laguardia SRL nu ar fi reacţionat la aceste notificări.

Ulterior, primarii comunelor Coşerniţa şi Vărvăreuca din raionul Floreşti au emis două dispoziţii prin care au revocat înregistrarea contractelor depuse de Laguardia SRL şi au înregistrat altele cu compania SC Bio-Alianta SRL.

Inițial, cazul a fost examinat în instanțele naționale.

Amintim că, anterior Guvernul a mai suportat cheltuieli semnificative legate de acest litigiu. Tot din fondul de rezervă al Guvernului au fost alocate 127 de mii de euro pentru serviciile de expertiză economico-financiară prestate în cauza respectivă, în baza unui contract semnat de Ministerul Justiției la 6 noiembrie 2017. Banii au fost alocați companiei ”KPMG Advisory” SRL pentru evaluarea prejudiciului material pretins de reclamanţi

De asemenea, în 2016, Guvernul a alocat 235 de mii de euro pentru plata onorariilor avocaților Schoenherr Rechsanwaite GmbH, Austria și Cabinetul avocatului ”Vladimir Iurkovski”, Republica Moldova, care au reprezentat interesele țării în acest dosar.