Ministerul Justiții continuă să caute directori pentru două Agenții din subordine și a prelungit concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante respective până la 16 noiembrie.

Instituția caută conducător pentru Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, precum și director și adjunct al acestuia pentru Agenția Resurse Informaționale Juridice.

Condițiile pentru potențialii candidați sunt cele specifice unei funcții publice:

  • cetăţenia Republicii Moldova;
  • capacitatea deplină de exerciţiu;
  • cunoaşterea limbii române;
  • vârsta de până la 63 de ani;
  • în ultimii cinci ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform legii sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
  • lipsa privării de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
  • lipsa interdicției de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
  •  îndeplinirea cerințelor specifice pentru ocuparea funcției.
Concursul pentru candidați constă dintr-o probă scrisă și un interviu, care vor avea loc la sediul Ministerului Justiției.

Mai multe detalii privind condițiile de participare și lista actelor care trebuie incluse în dosarul de participare găsiți aici.

Agenția de administrare a instanțelor judecătorești asigură activitatea organizatorică a judecătoriilor şi curţilor de apel.

Agenția Resurse Informaționale Juridice are misiunea de a asigura dezvoltarea sistemului integrat de informare juridică, dezvoltarea, administrarea și interoperabilitatea sistemelor informaționale ale sectorului justiției, executarea Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine.