Sindicatele consideră că proiectul Legii privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar, deși este ”mult așteptat și necesar”, conține deficiențe care trebuie eliminate.

Reprezentanții federațiilor sindicale consideră că trebuie să se prevadă mai mult timp pentru consultări publice cu toți beneficiarii – autorități publice centrale și locale, deoarece proiectul este unul complex și este necesar timp suplimentar pentru a fi examinat pentru a fi asigurat echilibrul între nivelurile de salarizare pentru angajații cu condiții analogice de activitate și pentru a elimina unele deficiențe din document. Aceștia și-au mai exprimat temerea că funcționarii din administrația publică locală ar putea fi dezavantajați ca urmare a punerii în aplicare a acestui proiect.

De asemenea, reprezentanții sindicatelor din sectorul public au punctat că proiectul admite posibilitatea unor mari discrepanțe la nivel de salarizare în sistemul de sănătate al țării, în funcție de studii, iar remunerarea unor funcții din sectorul public nu este prevăzută în acest document. Totodată, sindicaliștii au notat că anumite prevederi contravin Codului Muncii.

Șefa Direcției politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar a Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, invitată la dezbaterile pe marginea proiectului, a declarat că acesta urmează a fi modificat și perfecționat, astfel încât orice propunere a reprezentanților sindicatelor din sectorul bugetar, va fi examinată pentru a elimina posibile deficiențe din proiect.

Funcționara a mai spus că prin elaborarea proiectului Legii privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar s-a urmărit unificarea întregului sistem de salarizare a angajaților din sectorul bugetar, ca în 2-3 ani, să se producă o majorare a salariilor tuturor angajaților din sectorul public.

Liderii sindicali din educație au salutat inițiativa legislative, notând că elimină multiple deficiențe ale sistemului actual de salarizare a lucrătorilor din domeniul educației.

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova urmează să prezinte un aviz pe marginea proiectului de lege.