Profitul bancherilor s-a micșorat în acest an. Potrivit datelor prezentate de Banca Națională a Moldovei (BNM), la sfârșitul lunii septembrie profitul pe sistemul bancar a însumat 1,3 miliarde lei și s-a micșorat cu 5,7 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Veniturile totale au constituit 5,1 miliarde lei, dintre care veniturile din dobânzi – 63 la sută (3,2 miliarde lei), iar veniturile neaferente dobânzilor – 37 la sută (1,9 miliarde lei). Concomitent, cheltuielile totale au constituit 3,8 miliarde lei, inclusiv cheltuielile cu dobânzile – 29,4 la sută din total cheltuieli (1,1 miliarde lei), iar cheltuielile neaferente dobânzilor – 70,6 la sută din total cheltuieli (2,7 miliarde lei).

Micșorarea profitului este determinată de micșorarea veniturilor din dobânzi cu 10,1 la sută sau cu 362,7 milioane lei ca urmare a diminuării ratei dobânzii, precum și de majorarea cheltuielilor neaferente dobânzilor cu 4 la sută sau cu 103.9 milioane lei. Ponderi semnificative în veniturile neaferente dobânzilor ocupă veniturile din onorarii și comisioane - 63 la sută, veniturile din diferența de curs valutar – 32,4 la sută (venituri din comercializarea valutei și din reevaluarea acesteia), alte venituri din exploatare – 4,5 la sută.

Cheltuielile cu dobânzile au descrescut cu 22,7 la sută sau 326,4 milioane lei ca urmare a diminuării ratei medii a dobânzii la depozite.

Rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului au constituit 2,1 la sută şi respectiv 12,7 la sută, fiind în creștere cu 0.2 p.p. și respectiv cu 1.3 p.p. comparativ cu sfârșitul anului precedent.