Avocații se pare că nu sunt prea interesați de modul în care trebuie să țină contabilitatea pentru activitatea lor. Președintele Uniunii Avocaților, Emanoil Ploșnița, susține că după trei săptămâni de la publicarea pentru consultări publice a proiectului ”Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”, doar trei avocați și un birou asociat au expediat opinii.

Este vorba despre avocații: Angela Popil, Olga Stoianov, Miroslav Șendrea și Biroul asociat de avocați ”Efrim, Roșca și Asociații”.

Emanoil Ploșniță menționează că ținând cont de actualitatea și importanța acestor Indicații metodice pentru buna desfășurare a activității avocaților a mizat foarte mult că apărătorii vor manifesta interes sporit față de acest document. Recomandările expediate Ministerului Finanțelor de către Uniunea Avocaților pot fi găsite aici.

Principalele prevederi ale Indicaţiilor metodice sunt stabilirea regulilor de ținere a contabilității pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției, care aplică metoda de casă și se încadrează în următoarele categorii:

  • notari, care activează în baza Legii cu privire la organizarea activității notarilor;
  • avocați, care activează în baza Legii cu privire la avocatură;
  • executori judecătorești, care activează în baza Legii privind executorii judecătorești;
  • mediatori, care activează în baza Legii cu privire la mediere;
  • administratori autorizați, care activează în baza Legii cu privire la administratorii autorizați.
Indicaţiile metodice nu se aplică de către persoanele fizice/juridice care țin contabilitatea în partidă dublă, în baza contabilității de angajamente conform standardelor de contabilitate, inclusiv birourile asociate de avocați, organizațiile de mediere.

Actul normativ cuprinde prevederi referitor la regulile de ținere a contabilității, documentarea operațiunilor economice, contabilitatea veniturilor și cheltuielilor, contabilitatea proprietății pentru care se calculează amortizarea, contabilitatea stocurilor, contabilitatea numerarului, inventarierea patrimoniului și rapoartele persoanei fizice.

De asemenea indicațiile metodice conțin exemple practice de contabilizare a operațiunilor economice specifice sectorului justiției.