Termenul de funcționare a Zonei Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău" urmează să fie extinsă cu zece ani, până în anul 2035. Prevederea se conține într-un proiect care urmează să fie examinat de Guvern în următoarea ședință.

De asemenea, urmează să fie extins termenul de activitate a Zonei Antreprenoriatului Liber "Parcul de Producţie "Valkaneş" și a Zonei antreprenoriatului liber "Parcul de Producţie "Taraclia". Dacă în prezent acest termen este de 25 de ani, autoritățile urmează să-l majoreze până la 37 de ani.

Documentul mai prevedere intensificării rolului Ministerului Economici şi Infrastructurii în dezvoltarea Zonelor Economice Libere (ZEL). Astfel, administratorul principal al acestora va fi numit printr-un ordin al ministrului Economiei și Infrastructurii, și nu de către Guvern, cum este în prezent. De asemenea, ministrul va aplica sancțiunile pentru nerespectarea asumațiilor luate de administrația ZEL-urilor.

Totodată, Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) va realiza funcţiile de monitorizare și coordonare a activităţii zonei libere, inclusiv va aproba devizul de cheltuieli și programele de dezvoltare. Relația cu rezidenții va fi, la fel, coordonată cu MEI.

Conform proiectului, Ministerul Economiei și Infrastructurii, în termen de cinci zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului cu privire la desemnarea în funcţie, încheie cu administratorul principal un contract, în care sunt determinate funcțiile, drepturile şi obligațiile acestuia, inclusiv cuantumul și procedura salarizării. Totodată, Regulamentului-tip privind salarizarea personalului administrațiilor zonelor economice libere va fi aprobat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii. În prezent, salarizarea personalului este doar coordonată prealabit cu Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale şi cu Ministerul Economiei.

În nota informativă a proiectului se menționează că dezvoltarea dinamică a zonelor economice libere a impus necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente privind sporirea calităţii managementului şi coordonarea eforturilor organelor de stat pentru a atragere investiţii noi, precum şi pentru a asigura realizării cu succes a proiectelor economice existente.

Totodată, libertatea excesivă a administraţiilor zonelor libere și lipsa unei structuri integre privind administrarea acestora pune în dificultate efectuarea unei politici de stat unice în domeniu și conduce la cheltuirea ineficientă a plăţilor şi taxelor colectate. Acestea urmează să sporească brusc odată cu punerea în aplicare a noilor proiectelor investiţionale majore. De asemenea, autorii proiectului spun că acţiunile administraţiei zonelor privind identificarea noilor investitori, promovarea oportunităţilor zonelor libere, protecţia şi acordarea suportului rezidenţilor nu sunt mereu eficiente şi coerente. Prin urmare, toate aceste premise impun necesitatea intensificării rolului Ministerului Economici şi Infrastructurii, în calitate de autoritate responsabilă de implementarea politicii statului în acest domeniu.