Reprezentanții mediului de afaceri se pare că nu sunt prea interesați de activitatea Comitetului de supraveghere a auditului. Ministerul Finanțelor a anunțat repetat prelungirea concursului de selectare a persoanei care să reprezinte comunitatea de business în structura nou-formată. Pentru prima dată, concursul a fost anunțat în data de 4 septembrie, iar de atunci perioada de aplicare a fost prelungită de două ori.

Consiliul este responsabil de certificarea și înregistrarea auditorilor și a fost creat anul acesta, prin reorganizarea Consiliului de supraveghere a activității de audit, care a existat anterior.

Astfel, la concurs pot participa persoanele care corespund următoarelor criterii:

 • nepractician;
 • studii superioare în domeniul economic sau juridic;
 • vechime în muncă de cel puţin zece ani în domeniul economic sau juridic/educației în domeniul auditului;
 • capacitatea de a analiza sub diferite aspecte şi de a aplica această analiză în procesul decizional;
 • cunoașterea limbii române;
 • capacitatea de a comunica eficient în timpul discuţiilor, precum şi de a formula în scris obiecţii şi propuneri asupra proiectelor de acte normative examinate şi opinii asupra problemelor discutate în scopul luării deciziei finale;
 • soțul/soția, rudele de până la gradul al II-lea, inclusiv, afinii de gradul I nu sunt auditori, acţionari/asociați, membri ai organului executiv al entităţilor de audit, confirmat prin declarația pe propria răspundere;
 • lipsa antecedentelor penale, fapt confirmat prin cazier judiciar.
Totodată, autoritățile spun că va fi un avantaj dacă persoana deține:
 • certificatul de calificare al auditorului;
 • certificatul international în domeniul contabilității și auditului;
 • vechime în muncă de cel puțin cinci ani în calitate de auditor/director financiar/contabil-șef;
 • cunoaște limba engleză.
Persoanele interesate urmează să depună personal dosarul, inclusiv în format electronic, până în data de 26 octombrie, ora 16.00. Mai multe detalii pot fi consultate aici.