Deputații vor să modifice Codul de procedură penală după ce mai mulți avocați și judecători au declarat că prevederile care vizează arestarea preventivă, intrate în vigoare la mijlocul lunii august, sunt confuze și contravin Constituției.

Potrivit unui proiect de lege, elaborat de un grup de deputați, din art. 185 alin. (1) ar putea fi exclus textul ”și în cazul infracțiunilor care, au fost săvîrșite fără aplicarea constrângerii fizice sau psihice, nu s-au soldat cu cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei sau nu au fost săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală, învinuitul, inculpatul nu a recunoscut vina în comiterea infracțiunii”.

Totodată, deputații propun completarea art. 185 cu un nou alin. (31), care ar putea avea următorul conținut:

”Arestul preventiv nu se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

1) învinuitul, inculpatul a recunoscut vina în comiterea infracțiunii;

2) infracțiunile au fost săvârșite fără aplicarea constrângerii fizice sau psihice;

3) infracțiunile nu s-au soldat cu cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei;

4) infracțiunile nu au fost săvârșite de un grup criminal organizat sau o organizație criminală”.

Totodată, actualul alin. (31) va deveni (32).

Potrivit autorilor proiectului, noile reglementări vor contribui la reducerea numărului de cazuri de aplicare a arestului preventiv, care trebuie să rămână o măsură excepțională.

Proiectul a fost înregistrat în Parlament acum două zile, a fost examinat deja de Comisia juridică, numiri și imunități și urmează să fie dezbătut în ședința de astăzi a Parlamentului.

Amintim că, anterior, mai mulți actori implicați în actul de justiție au sesizat Curtea Constituțională referitor la conținutul art. 185. Într-o sesizare depusă de un judecător se menționează că ”prevederile art. 185 Cod de procedură penală și anume sintagma ”inculpatul nu a recunoscut vina” nu corespund rigorilor constituționale și ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, precum și ale jurisprudenței CtDEO în materia garantării principiilor preeminenței dreptului, cât și principiului nevinovăției”.

O sesizare similară  a fost depusă, anterior la Curtea Constituțională, și de către deputații liberali.