Guvernul urmează să aprobe un nou Program de proiecte investiționale pentru tinerii antreprenori. Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea Programului ”START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” va fi examinat în ședința Cabinetului de miniștri din 10 octombrie. Noul Program este destinat în special tinerilor din zona rurală și își propune să finanțeze nerambursabil circa 250 de afaceri dezvoltate de noi antreprenori, inclusiv 10% dezvoltate de tineri defavorizați. Suportul financiar va fi oferit în două forme:
  • ”Business Voucher” pentru accesarea serviciilor de instruire și consultanță, în mărime de maxim 10 mii de lei;
  • Finanțarea proiectului investițional care va reprezenta cel mult 80% din suma investiției necesare, în mărime maximă de 180 mii de lei.
Întreprinderea beneficiară va veni cu o contribuție financiară proprie de minim 20% din suma proiectului investițional. Finanțarea va fi oferită în două tranșe:
  1. I tranșă – 70% din suma finanțării nerambursabile se va acorda după ce beneficiarul va investi ori va avansa procurarea de echipament din contribuția proprie de 20%, conform proiectului investițional;
  2. II tranșă – 30% din suma finanțării nerambursabile va fi transferată beneficiarului timp de 10  zile lucrătoare după  prezentarea  documentelor confirmative  privind  finalizarea  investiției  din  prima  tranșă  conform  planului investițional.
Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în următoarele categorii eligibile:
  • echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de  măsură, control şi reglare, tehnică de calcul, cu excepția tehnicii agricole, subvenționată din contul Fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, administrat de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, etc.;
  • materii prime și materiale necesare inițierii procesului de producție, în mărime de maxim 5% din suma finanțării nerambursabile;
  • procurarea de spaţii destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea, dar nu mai mult de 10% din valoarea finanțării nerambursabile oferite;
  • obiecte de proprietate industrială – invenții, soiuri de plante, mărci, desene și  modele  industriale,  indicații  geografice,  denumiri  de  origine  și  specialități tradiționale garantate; francize, etichetare ecologică, licențe și software, etc.;
  • obținerea certificatelor de calitate sau a altor acte permisive.
Programul ”START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” va fi implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), în  coordonare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii. Acesta va fi susținut financiar din contul resurselor  bugetare. Pentru implementarea acestuia sunt necesari cel puțin 60 de milioane de lei, sumele fiind planificate în CBTM pentru anii 2018-2020.