Cheltuielile de personal dețin cea mai mare pondere din totalul cheltuielilor prevăzute în bugetele instanțelor judecătorești pentru 2019. Din bugetul total de 436,6 milioane de lei, salariile personalului instanțelor judecătorești constituie 346 milioane. Mai mult, acestea depășesc plafonul de cheltuieli stabilit de Ministerul Finanțelor cu 16075,7 de mii lei, majorarea fiind motivată prin necesitatea ajustării salariilor la dispozițiile legislative. Sumele au fost stabilite în proiectul proiectul bugetelor instanțelor judecătorești pentru  anul 2019 și estimările pentru anii 2020 - 2021, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, în ședința din 2 octombrie. Pe lângă salariile personalului instanțelor judecătorești, în buget mai sunt prevăzute următoarele cheltuieli:
 • cheltuieli pentru bunuri și servicii – 44687,9 mii lei;
 • cheltuieli pentru prestații sociale – 6862,1 mii lei;
 • alte cheltuieli – 422,1 mii lei;
 • cheltuieli pentru mijloace fixe – 15935,7 mii lei;
 • cheltuieli pentru investiții capitale – 9380,4 mii lei;
 • cheltuieli pentru stocuri de materiale circulante – 13268,6 mii lei.
Sumele aprobate de CSM depășesc plafonul de cheltuieli stabilit de Ministerul  Finanțelor cu 40443,6 mii lei, inclusiv:
 • cheltuieli de personal în sumă de 16075,7 mii lei, dintre care 4052,6 mii lei este suma necesară pentru ajustarea salariilor funcționarilor publici pentru 2019;
 • cheltuieli pentru bunuri și servicii – 5080,4 mii lei;
 • cheltuieli pentru prestații sociale – 1991,7 mii lei;
 • alte cheltuieli – 195,0 mii lei;
 • cheltuieli pentru mijloace fixe –10251,6 mii lei;
 • cheltuieli pentru investiții capitale - 6849,2 mii lei. Acestea prevăd reconstrucția cantinei CSJ (6599,2 mii lei ) și lucrări de proiectare a arhivei și renovării sistemului de încălzire a CSJ (250,0 mii lei).
Amintim că, în ședința din 2 octombrie, Plenul CSM a aprobat și estimările cheltuielilor pentru anul 2020-2021. Pentru 2020, acestea constituie 410742,7 mii lei, inclusiv 732,0 mii lei resurse colectate de instanțe. Pentru anul 2021, bugetul estimativ al instanțelor  judecătorești este de 431585,3 mii lei, inclusiv 753,0 mii lei - resurse colectate de instanțe. Proiectul aprobat de Consiliul urmează să fie propus spre vot Parlamentului. După includerea mijloacelor aprobate în bugetul de stat, acestea nu vor putea fi micşorate fără acordul CSM. În 2018, bugetul alocat a fost cu peste 63 milioane de lei mai mic decât cel preconizat pentru 2019.