Condiții noi pentru obținerea vizelor de intrare pe teritoriul Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene intenționează să modifice și să completeze Regulamentul cu privire la eliberarea vizelor. Potrivit unui proiect, prezentat pentru consultări publice, vor fi modificate sau excluse unele cerinţe cu privire la obţinerea vizei de scurtă şedere precum şi a prevederii privind dovada asigurării condiţiilor de cazare, rezervării biletului de călătorie tur-retur valabil sau a permisului de conducere, a certificatului de asigurare Carte Verde şi a documentelor de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto. Autorii inițiativei susțin că documentul are menirea de a oferi noi oportunităţi cetăţenilor străini pentru a vizita Republica Moldova. În acest context, se urmăreşte promovarea imaginii ţării, precum şi atragerea investitorilor străini. ”Prin modificarea şi completarea cu noi prevederi a cadrului legislativ existent se doreşte asigurarea premiselor favorabile pentru creşterea economică, avându-se în vedere potenţialul investiţional şi cel al mediului de afaceri din ţara noastră, care ar putea fi valorificat prin atragerea investitorilor, oamenilor de afaceri, anticipându-se efectele benefice pe termen lung ale facilitării regimului privind călătoriile în Republica Moldova pentru oameni de afaceri din străinătate, precum şi a altor categorii de persoane”, se mai menționează în nota informativă a proiectului.