Angajații Serviciului Fiscal de Stat (SFS) pot verifica activitatea agenților economici doar pentru anul 2018. Aceștia numai au voie să controleze actele din anii precedenți. Decizia a fost luată ținând cont de reforma fiscală aprobată de Guvern și instituirea interdicţiei asupra controalelor fiscale a activității de întreprinzător pentru perioada de până la 1 ianuarie 2018. Astfel, SFS își reevaluează priorităţile ce vizează verificările fiscale și anunță că va pune accent pe conformarea voluntară - pârghie eficientă în respectarea legislației în vigoare. Totodată, va continua şi controalele fiscale, acestea fiind orientate prioritar pe fenomenele ce prezintă risc major pentru stabilitatea financiară a statului. Prin urmare, începând cu data de 1 octombrie, SFS își va orienta activitatea de control fiscal spre:
  • depistarea şi profilaxia fraudelor TVA;
  • depistarea cazurilor de ”achitare a salariului în plic şi muncii la negru” (continuând astfel campania ”Spune nu salariului în plic!”).
Totodată, angajaţii SFS vor exercita controale fiscale la persoane fizice prin metode și surse indirecte de informații. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă contribuabilii, indiferent de genul de activitate să se conformeze prevederilor legislației în vigoare.