Doritorii de a deveni mediatori se pot înscrie la un curs de instruire. Centrul pentru Dezvoltare Personală și Profesională anunță lansarea, din luna octombrie, a Programului de formare profesională inițială a mediatorilor. Participanții vor fi instruiți privind aspectele teoretice și practice ale domeniului medierii de către o echipă de formatori experimentați, psihologi, pedagogi, juriști și mediatori practicieni. Mai exact, aceștia vor vorbi despre:
 • teoria și analiza conflictelor;
 • medierea ca factor de soluționare alternativă a conflictelor;
 • esența procesului de mediere;
 • obiectivele, principiile și etapele procesului de mediere;
 • stiluri și tehnici de mediere;
 • comunicarea și limbajele în activitatea mediatorului;
 • tehnici speciale de influențare în procesul de mediere;
 • clauza de mediere, contractul de mediere și tranzacția de împăcare;
 • cadrul legal al medierii;
 • medierea în cadrul procesului penal și a celui civil;
 • medierea comercială;
 • medierea conflictelor din familii;
 • medierea școlară;
 • medierea cu implicarea minorilor delincvenți;
 • gestionarea biroului de mediere;
 • personalitatea mediatului;
 • etica și deontologia profesională a mediatorului.
Înscrierea se poate face până în data de 12 octombrie. Pentru aceasta trebuie de prezentat următoarele acte:
 • cererea de înscriere la program;
 • buletinul de identitate (original și copie);
 • diploma de studii superioare de licență, orice profil (copie).
Cursurile se vor desfășura zilnic, începând cu ora 17.30, iar în zilele de sâmbătă, de la ora 9.00. Durata instruirii este de trei săptămâni, iar prețul este de 2.100 de lei. Date de contract privind programul de instruire: număr de telefon – 069468356, adresă e-mail – centrul.d.p.p@gmail.com. Conform prevederilor legale, mediatorul desfășoară o activitate de liber-profesionist, care este compatibilă cu orice altă profesie. Aceasta poate fi desfășurată în cadrul unui birou de mediere sau a unei organizații de mediere.